Privatni smještaj

Na web stranici Novalja Last Minute pronalazite trenutno dostupan privatni smještaj u Novalji i okolici.
Osim Novalje ovdje su i objekti u mjestima: Caska, Gajac, Jakišnica, Kustići, Lun, Metajna, Stara Novalja, Vidalići i Zubovići. Podatke ažuriraju sami iznajmljivači, a pregledani su od strane Turističke zajednice Grada Novalje, što jamči točnost i ažurnost.

Objekti koji su dostupni označeni su zelenom oznakom, a oni nedostupni crvenom.
Smještaj je moguće sortirati po lokaciji i po tipu: Apartmani, Studio, Sobe, Villa, Kuća za odmor, Pansion i Seljačko domaćinstvo.

Klikom na određeni smještaj prikazan na listi, otvaraju se detaljni podaci o objektu, fotogalerija, broj trenutno dostupnih ležajeva, te kontakt podaci: web-stranica, e-mail, telefon.
Gosti direktno kontaktiraju iznajmljivača telefonskim pozivom ili e-mailom, nije potrebna registracija niti prijava.

Privatni smještaj

Novalja Last Minute - Mobilna aplikacija

Novalja last minute je mobilna aplikacija kojom lako pronalazite trenutno dostupan privatni smještaj u Novalji i okolici.
Dostupna je za besplatno preuzimanje s App Store i Google Play.

Aplikacija obuhvaća mjesta: Novalja, Caska, Gajac, Jakišnica, Kustići, Lun, Metajna, Stara Novalja, Vidalići i Zubovići.

Svi objekti privatnog smještaja predstavljeni su na mapi Novalje i okolice, a klikom na pojedinu oznaku smještaja otvaraju se detaljni podaci o objektu, fotogalerija, broj trenutno dostupnih ležajeva, te kontakt podaci: web-stranica, e-mail, telefon.
Smještaj je moguće sortirati po tipu i lokaciji. Odabrani objekti mogu se izdvojiti na listu omiljenih - Favorita.

Osim smještaja, na mapi se nalaze i druge zanimljive kategorije: kampovi, hoteli, hosteli, info centri, turističke agencije, javne službe, promet i plaže. Gosti kontaktiraju iznajmljivača telefonskim pozivom direktno iz aplikacije ili e-mailom.

App Store      Google Play